Terapia indywidualna

Cennik

Dodaj tu swój tekst nagłówkacennik usług

Konsultacja psychologiczna – 160 zł
Psychoterapia indywidualna – 160 zł
Psychoterapia par – 220 zł
Psychoterapia rodzin (jeden terapeuta) – 240 zł
Warsztaty – cena dostosowana do czasu trwania i formy

Płatności za sesje proszę dokonywać bezpośrednio na konto:
ING Bank Śląski
65 1050 1025 1000 0092 8896 1031
Tytuł płatności: rodzaj psychoterapii + data sesji

Kontakt

Katarzyna Panek
tel. 576 843 555
mail: katarzynapanek@lamente.pl

Berezyńska 44/1
03-908 Warszawa