Terapia rodzinna

Terapia rodzin

terapia rodzinczym jest terapia rodzin

Zdarza się, że zmiana w naszym życiu jest niemożliwa, jeśli nie porozumiemy się w ważnych kwestiach z naszymi najbliższymi. Najczęściej sytuacja ta dotyczy dzieci i młodych dorosłych, którzy są jeszcze w dużej zależności od rodziny i bez jej udziału nie rozwiążą swoich kryzysów.

Na spotkanie psychoterapii rodzin zapraszam zwykle wszystkich zamieszkujących razem członków rodziny. Możliwe są tu oczywiście wyjątki, choćby wtedy, gdy jedna z osób mieszka i pracuje za granicą. Psychoterapia jest działaniem całkowicie dobrowolnym, dlatego w przypadku terapii rodzin tak ważne jest, by wszyscy zainteresowani wyrazili pełną zgodę na uczestnictwo w spotkaniach. Każda forma wywierania presji i nacisku prędzej, czy później kończy się niepowodzeniem psychoterapii. Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem jest opowiedzenie wprost na konsultacji o swojej niechęci, wątpliwościach i dylematach dotyczących leczenia, niż ukrywanie ich.

Psychoterapia rodzin odbywa się w rytmie co dwa tygodnie, o stałej porze, a każda sesja trwa 80 minut. Aby spotkanie mogło się odbyć wymagana jest obecność wszystkich członków rodziny. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możliwe są spotkania indywidualne, tylko z rodzicami, tylko z dziećmi etc. Takie wyjątki są wcześniej omawiane i uzgadniane.

Psychoterapeuta jest osobą, która na określony czas „przyłącza się” do rodziny, by pomóc jej wyjść z impasu. Stara się przy tym okazać delikatność i szacunek dla historii rodziny, panujących w niej zasad i tradycji.

cena 180 zł za sesję

Kontakt

Katarzyna Panek
tel. 576 843 555
mail: katarzynapanek@lamente.pl

Berezyńska 44/1
03-908 Warszawa