Terapia indywidualna

Sesja zdalna

Dodaj tu swój tekst nagłówkaprowadzenie sesji zdalnie

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej, która polega na prowadzeniu przez psychoterapeutę takich oddziaływań leczących, które umożliwiają osobie korzystającej z pomocy przeprowadzenie pożądanych zmian w obszarze zachowań, emocji i relacji z ludźmi. Praca ta służy rozwijaniu świadomości własnych przeżyć i zachowań, zdobywania konstruktywnych doświadczeń i wiedzy, które pozwalają na skorzystanie z nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Kontakt

Katarzyna Panek
tel. 576 843 555
mail: katarzynapanek@lamente.pl

Berezyńska 44/1
03-908 Warszawa